Kwaliteitsmanagement


Uitdaging binnen Kwaliteitsmanagement

De persoon van de leider is in kwaliteitsprojecten van doorslaggevend belang.
Het verwerven van commitment bij medewerkers is daarbij de trigger voor succes.

Wat is zo uitdagend aan kwaliteitsmanagement in gemeenten?
Het levert een verbinding op die we zo hard nodig hebben.

Verbinding die verder kan worden versterkt door teamvorming te organiseren. En vooral ook  door het interne beheer op orde zien te krijgen. Thema´s die de meeste financials een warm hart toedragen.

Dus aan de slag ermee !

Korte workshops

Randvoorwaarden voor succes bij kwaliteitsmanagement

Een belangrijke randvoorwaarde voor de succesvolle invoering van kwaliteitsmanagement is de overtuiging bij het management dat `het werkt`.

Het management kiest voor lean management.
Daar hoort dus een aanpak voor  het doeltreffend implementeren van kwaliteitsmanagement bij.
En dat het management ruim voldoende de tijd heeft voor haar medewerkers.
En dat het begrip effectiviteit prevaleert boven efficiency.
Effectiviteit bevordert uiteindelijk efficiency.

Het  kwaliteitsmodel

Sinds 1997 ben ik betrokken bij de ontwikkeling van het Kwaliteitsmodel Lokale Overheid, afgekort tot het KLO model. In haar oorsprong is dit model afgeleid van het EFQM model dat in 1984 het licht zag door toedoen van 14 ex Philips directeuren. Het model heeft in 2002 een eerste update ondervonden en daarna in 2010 opnieuw.

Het aantal resultaatgebieden is hierdoor van drie naar vier gegaan.
De focus ligt nu veel meer op het managen van processen. Dus draait het in feite om Lean Management.

In de kern biedt het model zowel een top down als een bottom up benadering voor organisatie vraagstukken.

Belangrijke meerwaarde van het KLO model is dat er meer aandacht komt in een organisatie voor het intern beheer op orde zien te krijgen. De laatste tijd blijkt steeds vaker dat op dit punt er nog veel valt te verbeteren. Dit ondanks of juist dankzij de vele reorganisaties, waardoor de aandacht voor procesmanagement en het vastleggen van de AO lijkt te zijn verslapt.

Wie niet daadkrachtig werkt aan het beheer van de processen, komt zichzelf tegen.

Dus aan de slag ermee !