Leefstijl Coach


Met ingang van  2019 wordt het verrichten van leefstijl coach –  consulten volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

In de afgelopen jaren heb ik aan mijn passie voor coachen steeds meer aandacht gegeven.

Vooral op basis van mijn eigen ervaringen :

1. worstelen met de balans tussen werk en privé en

2. Gezondheid op peil weten te houden en

3. Overwinnen van obstakels en belemmerende overtuigingen

heb ik de keuze gemaakt om mij te willen gaan inzetten voor het vak van leefstijlcoach.

 

In verband hiermee heb ik de afgelopen 2 jaar  de volgende opleidingen gevolgd:

Registeropleiding Psychosociale Vaardigheden (1.056 studie belastinguren)

Registeropleiding Medische Basiskennis (eveneens 1.056 studie belasting uren)

Binnenkort ga ik van start met de Registeropleiding Leefstijl Coach van de Brinkhouse Academy.

Het betreft een gecertificeerde opleiding die door de branchevereniging voor Leefstijl coaching is erkend.

Waardoor mijn cliënten straks allen hun consulten vergoed kunnen krijgen via de zorgverzekering.

Voor zover er een doorverwijzing door een huisarts aan ten grondslag ligt.

 

Afgezien van deze mooie ontwikkeling, richt ik mij meer op de complementaire zorg dan op de reguliere zorg.

De meeste klachten hebben vaak  een combinatie van zowel lichamelijke als psychische geaardheid.

Dit vergt een complementaire benadering, waarin lichaam en geest evenveel aandacht krijgen.

Daarom help ik graag bij het overwinnen van zowel fysieke als geestelijke hindernissen.

En het uitstippelen van een vernieuwde en passievolle route waarmee we vreugdevol in het leven kunnen komen te staan !

Dit doe ik met behulp van onder andere het 5 stappenplan voor Effectieve Gedragsverandering.

Daarnaast werk ik samen binnen een netwerk van leefstijl coaches.

Waardoor we een grotere reikwijdte hebben in het beantwoorden van persoonlijke uitdagingen van onze cliënten.

Voor meer informatie: Ik ben mobiel goed te bereiken op tel. 06 2257 4018.

 

Afbeeldingsresultaat voor lifestyle