Workshops


Korte workshops

Het organiseren van korte workshops biedt als belangrijke meerwaarde, een heldere verkenning van kansen in uw team.
Waarom ?

Het is van belang om meer te presteren met minder middelen.
Dit vraagt om flexibel en proactief inspelen op een snel veranderende omgeving.

Het gaat over het scheppen kansen  die er voor het oprapen liggen voor het kunnen doormaken van persoonlijke groei. Maar vooral ook kansen met betrekking tot het vaak op een eenvoudige manier oplossen van knelpunten in het werk.

Coachend leiderschap vereist goed samenspel tussen leider en medewerkers.
Van  medewerkers wordt verwacht dat zij actief participeren.

De verwachtingen worden dikwijls te hoog gespannen.
Er is voortdurend sprake van een worsteling in het vinden van balans in de tijdsverdeling tussen privé en werk.

Wat wordt er gedaan om de persoonlijke ontwikkeling in goede banen te kunnen leiden ?
Wat kunt u er aan doen ?
Mijn standpunt is dat het ontbreekt aan voldoende tijd voor persoonlijke ontwikkeling.

 

Welke opleidingsvragen beantwoorden?

Het lijkt een goed plan om een doeltreffende opleidingsplanning te maken waardoor beschikbare middelen zo effectief mogelijk kunnen  worden aangewend.

Voorafgaand aan opleidingsplanning is het echter de vraag, hoe we er achter komen wat uw medewerker nu werkelijk wil. Waar ligt het verlangen om zich verder te ontwikkelen?

Zit uw medewerker wel op de goede plaats in de organisatie?

Wordt het tijd om het comfort zone gedrag te doorbreken ?

Dus  ga ermee  aan  de slag !

Korte workshops

Zelfreflectie meer aandacht geven

In de praktijk van het opleiden blijkt dat  de inhoudelijke onderwerpen vooral aandacht krijgen.
De focus op persoonlijke effectiviteit en bewustwording omtrent rolopvatting en communicatieve vaardigheden kan worden versterkt.
Een stap verder is nu nodig om te komen tot de kern van de zaak.

Zelfreflectie vormt een belangrijke toegevoegde waarde.
Ik werk nauw samen met coaches in het veld die goed in staat zijn om verdiepingsvragen te beantwoorden.

Wanneer u meer wilt weten over de uitdagende aanpak die ik voor uw team kan ontvouwen,

Vul het formulier in of bel met 06 2257 4018 en ik neem spoedig contact met u op.